• slide 1
false
10
10
fade
8
1

Privacy- en Cookieverklaring


Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer u op deze website contactgegevens achterlaat, dan vertrouwt u ons persoonlijke informatie toe. Deze verklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij met deze informatie omgaan.

Toepasselijkheid

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van deze website en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de wet bescherming persoonsgegevens en de telecommunicatiewetgeving.

Verwerking persoonsgegevens

Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

  1. Heeft u zich aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven dan worden enkel uw naam en e-mailadres door ons opgeslagen. Deze gegevens worden enkel door ons gebruikt om u op de hoogte te houden van onze bedrijfsactviteiten d.m.v. het verzenden van nieuwsbrieven. Deze gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden. Dit kan door gebruik te maken van de afmeldlink in de eventuele e-mailberichten die u ontvangt. Het is ook mogelijk om dit in een e-mailbericht aan ons kenbaar te maken. U vindt onze contactgegevens op de contactpagina. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.
  2. Boekt u een reis bij ons dan vragen wij u via ons boekingsformulier ons die gegevens te verstrekken die noodakelijk zijn om uw reis voor u en uw medepassagiers op de juiste wijze te administreren om zodoende de reis naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit betreft algemene gegevens van u zoals uw roepnaam, doopnamen, achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, postcode, woonplaats en land. Afhankelijk van de reis vragen wij u ook naar uw interesse om via onze reispartner een reis en/of annuleringsverzekerig af te willen sluiten en uw kledingmaat t.b.v. een gratis shirt dat u van ons ontvangt.   De door u aan ons verstrekte gegevens worden door uw boeking in onze database opgeslagen en door ons enkel gebruikt voor uitvoering van uw reis van nu en wellicht in de toekomst en u op de hoogte te houden van onze bedrijfsactviteiten d.m.v. het toezenden van nieuwsbrieven.

    Mochten wij onze reis uitvoeren in samenwerking met een reispartner (reisorganisaties, touroperators, hotels) dan worden de door u verstrekte gegevens door ons naar hen doorgestuurd. Onze reispartners zijn nauwkeurig door ons gekozen en ook zij verwerken, net als wij, uw gegevens op een vertrouwde wijze en hebben ook allemaal een eigen privacyverklaring die door u op hen website zijn in te zien.

    Indien u wenst dat wij uw gegevens verwijderen uit onze database, dient u ons hiervoor een e-mail te sturen en worden uw gegevens direct door ons verwijderd. Mocht u geen prijs meer stelt op onze nieuwsbrieven, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden. Dit kan door gebruik te maken van de afmeldlink in de eventuele e-mailberichten die u ontvangt. Het is ook mogelijk om dit in een e-mailbericht aan ons kenbaar te maken. U vindt onze contactgegevens op de contactpagina. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.
     

Cookies


Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje dat bij elk bezoek aan een website door uw browser (zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van de website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we de website kunnen verbeteren.

Cookiewetgeving
Sinds 5 juni 2012 moeten op grond van de Telecommunicatiewet websites u informeren als zij cookies willen plaatsen die bijvoorbeeld uw persoonlijke surfgedrag bijhouden. Zij mogen deze alleen plaatsen als u hiervoor toestemming geeft. Websites hebben uw toestemming niet nodig voor cookies die noodzakelijk zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat u in uw virtuele winkelwagentje heeft.

Welke cookies gebruikt deze site?
De cookies die worden gebruikt in deze website zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

* Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te kunnen laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als u de website bezoekt. Wanneer u bijvoorbeeld kiest om de melding over cookies niet meer te tonen wordt dit opgeslagen, dit is een strikt noodzakelijke cookies. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

* Functionele cookies
Deze cookies worden geplaatst om de toepassing van websites van derden mogelijk te maken. Zoals YouTube en Google Maps.

- YouTube gebruikt cookies om gegevens te verzamelen. Een cookie bevat informatie over de computer waarmee een video bekeken wordt, of over de gebruiker die deze bekijkt. YouTube gebruikt de verzamelde gegevens ondermeer om ervoor te zorgen dat videostatistieken kloppen, fraude wordt voorkomen en de site-ervaring wordt verbeterd.

- Google Maps plaatst geografische kaarten op de websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, om voorkeuren op te slaan zoals bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden en statistieken met betrekking tot het gebruik op te slaan.

* Statistieken
Om de website te kunnen verbeteren gebruiken we Google Analytics. Dit is een dienst van een bedrijf dat ons in staat stelt bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De gegevens die wij krijgen zijn zoveel mogelijk geanonimiseerd en enkel om de website te verbeteren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google kan gegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen daarvan
Wilt u niet dat wij cookies op uw computer plaatsen? U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser:

* Internet Explorer
* Chrome
* Firefox
* Safari

Beveiliging

Wij hebben zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met FP2000 Events B.V.

Met de bedrijven die onze IT-omgeving (backup's, website en CMS-systeem) onderhouden hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacy Policy, neem dan contact op via [email protected]
Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijziging van Privacy- en cookieverklaring

Deze website wordt regelmatig aangepast. Met het oog hierop is het mogelijk dat deze verklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Blijft u na publicatie van de wijzigingen gebruikmaken van onze dienste, dan aanvaardt u daarmee het gewijzigde beleid.

  • Muziekreizen
  • Kerstreizen